Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Miejskie oazy przyrody po(...)

W obliczu postępującej urbanizacji, przyczyniającej się do wchłaniania przez miasta cennych siedlisk przyrodniczych, ważne wydaje się kształtowanie wśród lokalnych społeczności postaw odpowiedzialności za stan otaczającej nas przyrody. Brak świadomości walorów przyrodniczych miejskich enklaw zieleni prowadzi do braku ich pielęgnacji i w dalszej kolejności do degradacji wskutek zaśmiecania czy zarastania. Niska świadomość przyrodnicza uczniów jest wynikiem wy(...)
»

Zmiana opadów maksymalnyc(...)

Problematyka wyznaczania wielkości odpływu wód deszczowych ze zlewni zurbanizowanej łączy się bezpośrednio z zagadnieniem określenia odpowiedniego deszczu, tzw. deszczu miarodajnego. Zagadnieniom związanym z analizą i wyznaczeniem charakterystyk opadów poświęcono na świecie wiele prac, począwszy od XIX w. Również w Polsce problemami wyznaczenia charaktery(...)
»