Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

„Liderzy Polskiej Ekologi(...)

W Filharmonii Narodowej w Warszawie 9 listopada br. już po raz 12. zostały przyznane nagrody w Konkursie Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Wydarzenie to objął honorowym patronatem Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” jest przyznawany w kategoriach: „Jednostka samorządu terytorialnego”, „Przedsiębiorstwo” oraz „Wyrób”. Założeniem Konkursu jest honorow(...)
»

Ogrody jako źródła biomas(...)

U kresu działalności górnictwa surowców energetycznych, powodującego powstawanie zmian w krajobrazie (hałdy, wyrobiska, zwałowiska), rozpoczyna się okres adaptacji do nowych warunków krajobrazowo-gospodarczych. Rekultywacji terenów zdegradowanych sprzyja wprowadzanie gatunków flory odpornych na trudne warunki fitosanitarne gleby. Takimi gatunkami są m.in. rośliny energetyczne. Stają się one równocześnie odpowiedzią na globalny problem nadmiernego wykorzystywania ene(...)
»