Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

System gwarancji pochodze(...)

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii (dalej gwarancja pochodzenia) jest instrumentem wprowadzonym nowelizacją Prawa energetycznego, dokonaną 26 lipca 2013 r. Założeniem ustanowionego w znowelizowanym Prawie energetycznym1 systemu gwarancji pochodzenia w dodanym do ustawy rozdziale 2a jest dostarczenie odbiorcy końcowemu informacji, jaka ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jest do niego(...)
»