Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

O kanalizacji w Łodzi(...)

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – oddział w Łodzi wraz z Instytutem Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej zaprosili osoby związane z projektowaniem, budową i eksploatacją systemów kanalizacyjnych do udziału w VII Zjeździe Kanalizatorów Polskich POLKAN’11, który odbył się w dniach 5-6 maja br. w Łodzi. Jednym z jego tematów wiodących była problematyka zagospodarowania wód opadowych, w tym (...)
»

Odprowadzanie ścieków des(...)

Zgodnie z nieco zmienioną w ostatniej nowelizacji Prawa wodnego (DzU z 2005 r. nr 130, poz. 1087) definicją, do ścieków zalicza się także wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o twardej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów. Zasadne jest więc pytanie o to, czy odprowadzanie tych (...)
»