Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

49. Zjazd Krajowego Forum(...)

21-24 września 2016 r., Wisła Wrzesień to tradycyjny miesiąc jesiennych Zjazdów Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Tym razem, po raz trzeci już, spotykamy się w Wiśle, w hotelu Stok. Gościć nas będzie Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej z jej prezesem, Wiesławem Pasierbkiem. Po wizycie w Zakładzie obrady rozpoczniemy przedstawieniem najistotniejszych zmian dokonanych obowiązującą nowelizacją Prawa zamówień publ(...)
»

Problemy ze stosowaniem d(...)

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków do niedawna był układ osadnika gnilnego połączonego z drenażem rozsączającym. Obecnie odchodzi się od tego prymitywnego rozwiązania na korzyść technologii bardziej niezawodnych. Drenaż rozsączający działa na zasadzie wprowadzenia do gruntu za pomocą perforowanych przewodów ścieków uprzednio podczyszczonych w osadniku gnilnym. Oczyszczanie ścieków w gruncie to efekt złożonych procesów bi(...)
»