Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

KIGO Liderem Rozwoju Regi(...)

Te starania przyczyniły się do stworzenia w wielu gminach efektywnych systemów pozwalających na najlepsze możliwe zagospodarowanie odpadów i dających samorządom realną szansę na osiągnięcie ambitnych celów określonych prawem. Nagrodę w imieniu członków Izby odebrał Tomasz Uciński, prezes Zarządu KIGO, wraz z Piotrem Rozwadowskim, prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu. – Dziękuję za to wyróżnienie! Nie byłoby tej nagrody bez przedsiębiorców zrzesz(...)
»

Dłoń - symbol recyklingu(...)

Kto nie zna Piotra Fronczewskiego? Pytanie retoryczne. Choć nikt go jeszcze nie widział w roli ekologa-edukatora, a w takiej właśnie wystąpił w spocie reklamowym namawiającym do segregacji odpadów, w którym brały udział także inne osobistości polskiej sceny. Na planie filmowym „pan Piotruś” wcielił się w rolę sprzątacza parku z różnokolorowych butelek, które następnie wrzucił do zielonych pojemników przeznaczonych do zbiórki szkła kolorowego. (...)
»