Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Głos na temat stanu dróg (...)

W „Słowniku języka polskiego” stan to jakość, forma, postać, poziom czegoś, ilość czegoś, liczba kogoś w danym momencie, okresie, położenie, warunki w których się ktoś lub coś znajduje. Stąd mamy stan badań, stan techniczny, stan majątku itp. W potocznym rozumieniu, w środowisku drogowców stan utożsamia się na ogół z jakością i ilością czegoś. I w takim duchu tworzy się w ciągu ostatnich lat w drogownictwie „raporty o stanie”. Klasycznym przykłade(...)
»

Przez pryzmat polityki(...)

Projektanci urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w połowie lat 70. ubiegłego wieku nierzadko odnosili wrażenie, że ich praca jest niedoceniana. Tak było w przypadku zespołu ustalającego średnicę przewodu, tłoczącego ścieki z centrum miasta do odległej o ok. trzy kilometry oczyszczalni. Dla zadanych obliczeniowych objętościowych natężeń przepływu, w ekstremalnych warunkach dopływu do przepompowni, średnice zaproponowali po przeprowadzeniu obliczeń hydrau(...)
»