Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

W czasie bydgoskich targów Wod-Kan dyskutowano o „zbiorach reguł technicznych” oraz o standardach określających poziom jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Reguły postępowania w projektowaniu i eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych bodaj najbardziej precyzyjnie opisano w niemieckich wytycznych oraz materiałach pomocniczych do projektowania i eksploatacji. Ich opracowywaniem zajmuje się tam specjalne stowarzyszenie naukowo-techniczne, które powołuje liczące ni(...)
»

Ekonomiczne aspekty produ(...)

Nazwą biodiesel zwykło się określać paliwo do silników wysokoprężnych (Diesla), stanowiące w 100% metylowe (lub etylowe) estry kwasów tłuszczowych, określane też często mianem B100. Coraz częściej rozumie się przez nią również olej napędowy ropopochodny, zawierający biologiczny komponent w postaci metylowych (lub etylowych) estrów kwasów tłuszczowych. W tym znaczeniu mówimy o biodieslu B20, czyli mieszaniny 20% estrów i 80% oleju napędowego, przy czym skład ten może być dowolny (B5, B80 itd.)(...)
»