Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Energetyka odnawialna dla(...)

Energia elektryczna dla dużego odbiorcy, który otrzymuje ją linią o napięciu 110 kV, jest dużo tańsza niż dla małego odbiorcy przyłączonego do napięcia 0,4 kV. Przykładowo ceny kształtują się na poziomie 350 zł/MWh (bez VAT) dla wn i 700 zł/MWh (z VAT) dla nn. Z porównania tych dwóch liczb wyraźnie wynika, kogo może zainteresować energia elektryczna z wiatraków i ogniw fotoelektrycznych, którą można dzisiaj wytworzyć w granicach od 350 do 600 zł/MWh. Na pewn(...)
»

Rewitalizacja terenów pop(...)

Dokonujące się w ostatnich latach przekształcenia w sferze gospodarczej skutkują m.in. powstaniem tzw. terenów poprzemysłowych, czyli takich, które przestały pełnić funkcje gospodarcze, ponieważ w wyniku tej działalności zostały zdegradowane. W województwie śląskim degradacja powierzchni ziemi związana jest przede wszystkim z przemysłem wydobywczym i przetwórczym. Najczęściej mamy do czynienia zarówno z degradacją chemiczną (zanieczyszczeniem), jak i fizyczną (morfologiczną), tzn(...)
»