Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Pieniądze na efektywność(...)

Inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej coraz częściej zyskują duże znaczenie w planach inwestycyjnych przedsiębiorstw i budżetach podmiotów należących do sektora publicznego. Przedsięwzięcia takie związane są zwykle z wymianą lub głęboką modernizacją podstawowej infrastruktury technicznej, a nawet zasadniczymi zmianami w stosowanych procesach produkcyjnych bądź świadczeniach usług, co z reguły oznacza konieczność poniesienia znaczących nakład&oacu(...)
»

Re.produkt 2009, Cz. I(...)

Produkty przyjazne środowisku, zrównoważony design, wystawy, warsztaty i wykłady to elementy projektu re.produkt 09, realizowanego w poznańskim SPOT w dniach od 17 września do 25 października br. Projektantem i kuratorem wydarzenia był Knockoutdesign. Kształt wystawy oparto na koncepcji 3R, czyli reuse (z ang. powtórne wykorzystanie), reduce (z ang. zredukować, zmniejszyć) i recycle (z ang. zutylizować surowce wtórne). Jej celem było przedstawienie odwie(...)
»