Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Stan powietrza w Toruniu.(...)

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocenił na terenie województwa jakość powietrza za 2015 r. Analizowane wyniki wskazują, że miasto Toruń znalazło się w najmniej korzystnej pod względem ochrony zdrowia ludzi klasie C – ze względu na pył zawieszony PM10 oraz zawarty w nim benzo(a)piren. O ile dopuszczalne średnie stężenie roczne pyłu PM10 – 40 µg/m3 – nie jest naruszone, to wartość dopuszczalna określona częstością wystąpienia stężenia w(...)
»

Umarłe miasta(...)

Cmentarze to prawie miasta, żyjące nieco innym rytmem niż aglomeracje, ale mające podobne potrzeby. Należą do nich sieci wodociągowe i kanalizacyjne, sieci gazowe, elektryczne, drogownictwo, wywóz odpadów i nieczystości. Cmentarze to nie tylko pamięć o tych, którzy odeszli, to także dzieła sztuki architektonicznej, rzeźbiarskiej i florystycznej. Nie ma przesady w powiedzeniu, że(...)
»