Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Idzie nowe: Unia zamyka o(...)

Pakiet ma przynieść również znaczne oszczędności dla gmin, budżetów domowych i przedsiębiorstw, redukcję emisji CO2 oraz nowe miejsca pracy. Wiele opóźnień, kar i problemów związanych z nieprzestrzeganiem unijnego prawa w Polsce mogłoby być wyeliminowanych, gdyby polskie władze (zarówno krajowe, jak i samorządowe) na bieżąco śledziły to, nad czym dyskutuje się w Brukseli i co tam się proponuje. Dlatego też, aby już dzisiaj usytuować dyskusję w Polsce na dobrej trajektorii(...)
»

Projektowanie komór tleno(...)

Tlenową stabilizację osadów można zdefiniować jako redukcję biodegradowalnych składników osadu w wyniku biologicznych mechanizmów tlenowych. Ten rodzaj stabilizacji stanowi kontynuację procesu oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Proces tlenowej stabilizacji jest wykorzystywany do unieszkodliwiania osadu nadmiernego i osadów mieszanych. Może być prowadzony w wydzielonych, otwartych lub zamkniętych komorach z doprowadzeniem powietrza (osad mieszany lub nadmierny) lub równol(...)
»