Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zanieczyszczenie wód grun(...)

Artykuł kontynuuje temat podjęty w wydaniu grudniowym miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”. Skala problemu zagrożenia wód gruntowych ściekami bytowymi na obszarach zabudowy wiejskiej to kwestia, od której należy rozpocząć dalsze rozważania. W tabeli 1 przedstawiono dane dotyczące skanalizowania obszarów wiejskich. Jak wynika z nich, znaczna część społeczeństwa wiejskiego (ok. 75%) nie posiada podłączenia do sieci kanalizacyjnej(...)
»

W sprawie gazu przyspiesz(...)

Z Maciejem Grabowskim, ministrem środowiska, rozmawia Lech Bojarski W raporcie poświęconym działaniom administracji państwowej i przedsiębiorców podejmowanym w związku z poszukiwaniem gazu łupkowego w Polsce NIK mocno skrytykował Ministerstwo Środowiska.Wskazano, np. że w latach 2007-2012 zaledwie trzy osoby zajmowały się w resorcie koncesjonowaniem poszukiwań gazu łupkowego, a decyzje wydawane były ze znacznym opóźnieniem. Do tego liczba odwiertów w Polsce – zamiast rosnąć–(...)
»