Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zamawiający i wykonawca –(...)

To, co się dzieje w naszej gospodarce na styku publicznych zamawiających i prywatnych wykonawców, jest niebezpieczne dla tych drugich. Świadczą o tym choćby upadłości firm budowlanych realizujących inwestycje drogowe. Teraz istnieje niebezpieczeństwo rozszerzenia tych praktyk na firmy działające w branży gospodarki odpadami. Uczestniczymy w przetargach publicznych tak długo, jak długo obowiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Mimo wielu nowelizacji wcią(...)
»

Rosnące zainteresowanie(...)

Z roku na rok obserwuje się rosnące zainteresowanie technologiami oraz usługami oferowanymi przez firmy działające w szeroko pojętej branży ochrony środowiska. Najlepszą okazją do poszerzenia wiedzy o wiadomości dotyczące nowych technologii i sprzętu oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów, jest uczestnictwo w imprezach targowych. Obecnie w większości krajów europejskich organizowane są targi poświęcone problemom zagospodarowania odpadów, w tym ich recyklingowi, oczyszczaniu wód i ścieków, og(...)
»