Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

POLEKO - unijne klimaty(...)

Unijna tematyka zdominowała tegoroczne targi POLEKO. Uczestniczyła w nich rekordowa liczba wystawców z 21 państw. Firma ABRYS, wydawca m.in. miesięcznika „Czysta Energia”, była organizatorem największej ekologicznej imprezy towarzyszącej targom – VII Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego. Dwie najważniejsze sesje zjazdu poświecono sprawom unijnego prawodawstwa w obszarze ochrony środowiska oraz zagadnieniom przygotowania Polski i jej roli w kształtowaniu praw(...)
»

Polskie ciepłownictwo kom(...)

Obszar negocjacyjny „środowisko” zawiera dziewięć podrozdziałów i stanowi bardzo obszerny zbiór przepisów z różnych dziedzin, w tym tych w bardzo istotny sposób dotyczących gospodarki komunalnej. W odniesieniu do ciepłownictwa zostaną przytoczone konkretne przepisy prawa unijnego, które nie tylko mają duże znaczenie dla sektora, lecz również są bardzo aktualne. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do p(...)
»