Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Ochrona środowiska jako o(...)

Jedną z podstawowych grup celów każdego współczesnego państwa są tzw. cele ogólnospołeczne. Każde państwo musi bowiem zapewnić społeczeństwu minimum warunków, jakich wymaga stan rozwoju cywilizacyjno-technicznego. Wśród celów ogólnospołecznych państwa istotne znaczenie ma zapewnianie społeczeństwu właściwych ekologicznych warunków rozwoju. Waga problemu jest w tej chwili na tyle znacząca, że jego rozwiązanie nie będzie (...)
»

Tworzywa na paliwa(...)

Zyskaliśmy 11 miesięcy. Co później? Pod koniec ubiegłego roku firmy zajmujące się przerobem odpadów tworzyw sztucznych na komponent do produkcji paliw płynnych stanęły przed widmem bankructwa. Dotyczyło to 16 przedsiębiorstw z obszaru całego kraju, które w ostatnich latach dużo zainwestowały w instalacje do katalitycznego przerobu takich odpadów. W związku z problemami tych przedsiębiorstw pojawiło się zagrożenie zwolnienia z pracy ponad 4 tys. osób. Jedna instalacja moż(...)
»