URBANizacja i TEChnologie

wydany w Przegląd Komunalny – 2011-9
  DRUKUJ

Rozwój cywilizacyjny prowadzi do wzrostu problemów związanych m.in. z ochroną środowiska, zagospodarowaniem przestrzeni i poziomem świadczonych usług komunalnych, co ma niebywały wpływ na jakość życia ludzi. Skala ich natężenia wzrasta wprost proporcjonalnie do wielkości jednostki osadniczej, a swój szczyt osiąga w wielomilionowych metropoliach czy też miastach tworzących aglomeracje (z kulminacyjnymi konurbacjami) i przeradzających się w twory urbanistyczne typu megalopolis. Warto przy tym dodać, iż problematyka wielkich jednostek osadniczych dotykać będzie coraz szerszych terenów, bowie [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

Zobacz także

comments powered by Disqus