Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Wspomaganie chemiczne prz(...)

Oczyszczalnia ścieków „Jamno” została wybudowana w 1994 r. i 1 stycznia 1995 r. przekazana w użytkowanie Miejskim Wodociągom i Kanalizacji (MWiK) w Koszalinie. Przyjmuje ścieki zarówno dopływające z Koszalina, wsi Jamno i gminy Świeszyno, jak i dowożone taborem asenizacyjnym. Oczyszczalnia ścieków „Jamno”, wybudowana wg dokumentacji opracowanej w latach 1988-1994, nie była przygotowana do usuwania związków azotu. Praca reaktorów biologicznych w układzie A/(...)
»