Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Pozyskiwanie funduszy na (...)

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące w szeroko rozumianej branży odpadowej oraz recyklingowej poszukują kapitału, aby móc się rozwijać oraz podnosić poziom technologiczny swojej działalności. Jednym ze źródeł mogą być fundusze zewnętrzne, w tym z Unii Europejskiej. W latach 2014-2020 Polska zainwestuje ponad 80 mld euro w ramach unijnej polityki spójności. Umowę partnerstwa – najważniejszy dokument określający st(...)
»

Budżetowa pułapka(...)

Istnieje wyraźna niespójność pomiędzy mechanizmem ekonomicznym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a wymogami ustawy o finansach publicznych. Na czym ona polega i jak wpływa na finansowanie lokalnych gospodarek odpadami komunalnymi? Rekordowa, bo ocierająca się o stawkę maksymalną, podwyżka stawek w Związku Gmin Wierzyca (ZG Wierzyca) w ub.r. do poziomu 24 zł od osoby, potwierdziła funkcjonowanie mechanizmu neutralności finan(...)
»