Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Od Redaktora(...)

Samodzielność energetyczna pozwala częściowo neutralizować zmiany cen. Ich wysokość ma obecnie wymiar polityczny. Prędzej czy później będą one jednak musiały wzrosnąć.   Rozszerzona odpowiedzialność producenta powinna być istotnym źródłem finansowania gospodarki odpadami. Tego zdania są zarówno samorządowcy, jak i przedstawiciele branży gospodarki odpadami, reprezentanci przemysłu opakowaniowego i recyklingu oraz resortu środowiska. Diabeł tkwi w szcz(...)
»

Jak klasyfikować?(...)

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami przesłała do redakcji interpretacje przepisów dotyczących klasyfikacji odpadów wysegregowanych z odpadów zmieszanych z prośbą o ich publikację. Pojawiają się opinie, że w zakładach prowadzących odzysk i unieszkodliwianie, w których ze strumienia odpadów zmieszanych wyodrębnia się odpady nadające się do recyklingu, dochodzi do wytwarzania odpadów. Skutkuje to zmianą kodu wysegregowanego odpadu, co z kolei pociąga za sobą przekłamania w ewidencji odpadów (wzrast(...)
»