Zamówienia publiczne 2010 w liczbach

wydany w Przegląd Komunalny – 2011-9
  DRUKUJ

Na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych opublikowane zostało „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku”. Nie każdy dysponuje wolnym czasem, aby zapoznać się z tym obszernym, liczącym 92 strony, dokumentem. Dlatego poniżej przedstawiono wybrane informacje z tego Sprawozdania.
 
System zamówień publicznych funkcjonuje w Polsce w oparciu o Ustawę z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W 2010 r. przepisy tego aktu prawnego były zmieniane pięciokrotnie, a ponadto weszło w życie siedem nowych aktów wykonawczych do tej ustawy. Były to m.in. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r.: w sprawie wzorów ogłos [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus