Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Kreatywne miasta(...)

Planowanie przestrzeni współczesnych miast może być kreatywne. Tego chcieli dowieść młodzi naukowcy i studenci z różnych ośrodków akademickich, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji „Miasto kreatywnie”, zorganizowanej w połowie maja w Toruniu. Zaproponowana przez organizatorów tematyka dotyczyła zarówno teoretycznych, jak i metodycznych zagadnień związanych z planowaniem kreatywnych przestrzeni w miastach. Uwzględniono przegląd prakty(...)
»

Kompozyty termoplastyczne(...)

Problem recyklingu odpadów tekstylnych stał się w ostatnich latach jednym z najczęściej podejmowanych tematów badań w czołowych zagranicznych ośrodkach naukowych, pracujących na rzecz włókiennictwa. Podjęte przez te placówki prace obejmują zagadnienia organizacyjne (logistyka zbiórki odpadów tekstylnych), recykling materiałowy z ukierunkowaniem na różne produkty utylizacji (np. kompozyty i laminaty). (...)
»