Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Pierwsze zgłoszenia już n(...)

VI edycja Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu Mając na uwadze dotychczasowe zainteresowanie Konkursem „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu oraz imponujące efekty osiągane w zbiórce surowców wtórnych, kontynuujemy ideę zrodzoną w 1999 r. Wraz z nowym rokiem i pierwszymi nadesłanymi zgłoszeniami VI edycja ruszyła pełną parą. Kierując się uwagami zarówno uczestników, jak i ekspertów zasiadających w komisjach i Kapitule Konkurs(...)
»

Zwierzęta egzotyczne w mi(...)

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w Polsce stale rosnącą popularnością cieszą się zwierzęta egzotyczne. Jeszcze w latach 90. XX w. były to przede wszystkim ptaki i ryby akwariowe. Obecnie na rynku dostępne są, w różnorodności gatunków i odmian – gady, płazy, egzotyczne ssaki, a także liczne bezkręgowce, głównie pajęczaki. Sytuacja taka jest wynikiem m.in. otwarcia naszego rynku na wpływy zewnętrzne, co można łączyć z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (...)
»