Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo komunikacja"

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadami komun(...)

Gospodarka odpadami komunalnymi realizowana w krajach skandynawskich osiągnęła bardzo wysoki poziom, a stosowane tam rozwiązania uznawane są przez wielu specjalistów za wzorcowe.   Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Danii należy do zadań władz gminnych, przy czym ramy dla działalności władz lokalnych w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami określa prawodawstwo państwowe. Gminy zobowiązane są do zagwarantowania odbioru odpadów od m(...)
»

Polski plan działania w z(...)

Polska potrzebuje nowej polityki energetycznej. Unia Europejska opublikowała jesienią 2006 r. EU Action Plan for Energy Efficiency, o którym pisaliśmy w lutowym numerze „Czystej Energii”. Podobne plany działania posiada szereg krajów Unii i świata, m.in. Wielka Brytania, Kanada i USA. Wszystkie one zmierzają do redukcji zużycia energii oraz gazów cieplarnianych. Mówi się nawet o wykreowaniu tzw. Low Carbon Economy (gospodarki o niskiej emisji dwutlenku węgla do atmosfery). W każdym z(...)
»