Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo komunikacja"

Polecane artykuły:

15 lat dla środowiska War(...)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-darki Wodnej w Olsztynie, gospodarując środkami publicznymi, współuczestniczy w finansowaniu przedsięwzięć służących poprawie stanu środowiska Warmii i Mazur oraz kształtuje właściwe postawy proekologiczne, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.   WFOŚiGW w Olsztynie udziela pomocy finansowej w formie finansowania zwrotnego, kt(...)
»

Azbest – problem wagi cię(...)

  Materiały zawierające azbest, wskutek kilkudziesięciu lat powszechnego stosowania, są dziś niemal wszechobecne. Znakomite właściwości użytkowe azbestu, do których można zaliczyć m.in. wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz niepalność, spowodowały, że znalazł on liczne zastosowania i stał się komponentem wielu wyrobów, które towarzyszą człowiekowi w codziennym życiu.   Azbest stosowany był do produkcji ok. 3000 wyrob&oacut(...)
»