Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Efektywna edukacja ekolog(...)

Akcje edukacyjne w znaczącym stopniu pomagają mieszkańcom poszerzać wiedzę i świadomość ekologiczną, a także przełamywać stereotypy dotyczące gospodarki odpadami. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu (ZZO) działania związane z edukacją ekologiczną rozpoczął 11 lat temu i kontynuuje je nadal na terenie aglomeracji poznańskiej, a od 1 lipca 2013 r. także na obszarze ośmiu gmin należących do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GO(...)
»

Lokalne bezpieczeństwo ek(...)

Coraz częściej rozwojowi współczesnych technologii towarzyszy strach przed niekontrolowanymi skutkami ich zastosowania. Przeciętny obywatel ma niewielkie szanse zabezpieczenia się przed negatywnym wpływem katastrof ekologicznych. W świadomości społecznej narasta poczucie zagrożenia, określane przez socjologów jako brak bezpieczeństwa ekologicznego. Budowa i e(...)
»