Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

18-21.09.2013, Kołobrzeg Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast Organizator: Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast Info: 68 327 16 87, forum@forum-dyrektorow.pl, www.forum-dyrektorow.pl   25-27.09.2013, Kielce Targi Recykling Metali Nieżelaznych RECYKLING Organizator: Targi Kielce (...)
»

Hałas komunikacyjny a zar(...)

W związku z rozwojem sieci dróg istnieje problem uciążliwości hałasu komunikacyjnego nie tylko w ich otoczeniu, ale też w obrębie linii tramwajowych, który najbardziej odczuwają mieszkańcy dużych miast. Dlatego zapewnienie komfortu akustycznego jest jednym z podstawowych działań, do jakich zobowiązany jest zarządca drogi. Głównym aktem prawnym, obligującym zarządcę drogi do zapewnienia jak najlepszego stanu klimatu akustycznego w środowisku, jest Ustawa z 27 kwietni(...)
»