Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Strefy przemysłowe(...)

Nowelizacja ustawy P.o.ś. Ustanowiony w art. 144 ust. 1 i 2 ustawy P.o.ś. zakaz naruszania standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny, ma pewne wady. Powoduje m.in. powstawanie określonych kłopotów w sytuacji, gdy graniczą ze sobą tereny dwóch lub więcej zakładów, które obejmują instalacje powodujące podobnego rodzaju emisje, wzajemnie na siebie oddziałujące, gdzie rozdzielenie zakresu tych oddziaływań jest praktycznie niemożliwe.(...)
»

Krajowy Plan na Rzecz Ene(...)

Krajowy Plan na Rzecz Energii I Klimatu na lata 2021-2030 Konsultacje dokumentu pod nazwą Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) zakończyły się 18 lutego br. Swoje uwagi w imieniu branży ciepłowniczej zgłosiła nasza Izba, podkreślając m.in., że określone w projekcie krajowe cele mogą być zbyt niskie w stosunku do celów zawartych w polityce energetyczno-klimatycznej całej Unii. (...)
»