Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Monitoring środowiska w r(...)

Monitoring środowiska w rejonie składowisk odpadów obejmuje różne czynniki. Są to m.in. wody podziemne i powierzchniowe, odcieki i gaz składowiskowy, wielkość opadu atmosferycznego, struktura i masa deponowanych odpadów oraz osiadanie powierzchni składowiska i stateczność zboczy, a także pomiar hałasu. Monitoring wykonuje się w kilku etapach, które obejmują prace przygotowawcze, terenowe, laboratoryjne i opracowanie sprawozdań z przeprowa(...)
»

Fermentacja odpadów organ(...)

Antoni Niedziałkowski Szkodliwość odpadów organicznych unieszkodliwianych przez składowanie jest powszechnie znana a beztlenowy rozkład, powodujący powstawanie biogazu i nieprzyjemnych dla otoczenia odorów, żerowanie gryzoni i ptactwa, wreszcie szybkie zapełnianie składowiska – to jego efekty. Określenie odpadów organicznych, jako tych zawierających węgiel organiczny, pozwala na zakwalifikowanie do nich bardzo szerokiej gamy odpadów zarówno powstających (...)
»