Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Przegląd prawa (PDF)(...)
»

Wykorzystanie hietogramu (...)

Podstawową kategorię danych niezbędnych do modelowania funkcjonowania systemów kanalizacyjnych stanowią informacje o opadach deszczu. W zależności od celów stawianych modelowaniu oraz stosowanych modeli obliczeniowych dla systemów kanalizacyjnych można wyróżnić kilka wariantów obciążenia opadem zlewni, na terenie której zlokalizowany jest dany system1. Mogą one być przedstawione za pomocą wykresów obrazujących rozkład natężenia deszczu w czasie (tzw.(...)
»