Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kosztorysowanie prac w ar(...)

Wycena prac w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni w miastach nie należy do łatwych, jednakże sporządzanie tego typu kosztorysów jest nieuniknione. Jak zatem poprawnie wyliczyć koszt robót i usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni? W kosztorysowaniu inwestorskim prac związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni obowiązują dwa sposoby kalkulacji ceny: kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej robót i metoda uproszczona. W o(...)
»

Przełamując tabu!(...)

W „Rzeczpospolitej” (30 stycznia br.) ukazał się materiał M. Pogroszewskiej i Z. Jóźwiak pt. „Podatek od ekoopłaty podraża wywóz odpadów”. Istotnie! Potrzebna jest jednak lekka korekta recepcji tekstu. Otóż odbierający odpady odlicza sobie VAT naliczony przez deponującego je i nie dolicza go do „swojego” VAT-u. Ale doliczając kwotę opłaty marszałkowskiej, wystawia fakturę, w której jest ona owatowana. Zatem ostateczny p(...)
»