Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przełom w odpadach?(...)

Do Rady Ministrów trafił kolejny projekt założeń do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednocześnie pojawił się projekt rządowego rozporządzenia w sprawie opłat za umieszczanie odpadów na składowisku. Oba przybliżają Polskę do racjonalnej gospodarki odpadami na wzór innych krajów europejskich, gdzie gmina odgrywa w tym zakresie decydującą rolę, posiadając władztwo nad odpadami. KIGO widzi jednak potrzebę doprecyzowania niektórych prze(...)
»

Realizacja planów gospoda(...)

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa lubuskiego jest częścią „Programu Ochrony Środowiska na lata 2003-2010”, uchwalonego przez sejmik województwa 15 października 2003 r. Tego dnia rozpoczął się proces opracowywania planów na szczeblu powiatowym i gminnym, zakończony dopiero 30 czerwca br. Stan realizacji opracowywania planów gospodarki odpadami w województwie lubuskim przedstawiono w tab. 1. Tab. 1. Stan realizacji planów gospodarki odpadami dla wojew(...)
»