Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kto odpowiada za historyc(...)

W trakcie rewolucji przemysłowej ubiegłego wieku nie zdawano sobie sprawy z konsekwencji zanieczyszczeń przemysłowych. Ówczesne uwarunkowania prawne w żaden sposób nie zajmowały się zagrożeniami dla środowiska. Dziś często napotykamy na ten problem, rozpoczynając prace ziemne na gruntach, na których kiedyś kwitła działalność gospodarcza. Najlepszym przykładem identyfikacji takich historycznych zanieczyszczeń są dzisiejsze problemy podczas realizacji dwóch gdańskich inwestycji – przy pracach z(...)
»

Relacja planu do studium (...)

Wymóg zapewnienia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest jedną z podstawowych zasad planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wobec skomplikowanej i sformalizowanej procedury planistycznej jego zapewnienie dotyczy jednak nie tylko samej treści dokumentu, lecz również wymogów proceduralnych. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.(...)
»