Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Wodór paliwem przyszłości(...)

Z profesorem Tomaszem Wiltowskim, zastępcą dyrektora Centrum Badań nad Węglem Uniwersytetu Południowego Illinois, rozmawia Urszula Wojciechowska Na świecie wiele mówi się obecnie o energii, jej cenach i zasobach, a równocześnie o konieczności rozwoju nowych systemów energetycznych. Jak Pan widzi ten problem? Wiadomo, że zasoby paliw kopalnych, szczególnie ropy naftowej i gazu ziemnego, systematycznie się zmniejszają. Ich wydobycie wzrasta, a mimo to produkcja prze(...)
»

100 lat tradycji(...)

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie jest firmą o 100-letniej tradycji, która poleca szeroki wachlarz usług, takich jak: wywóz odpadów stałych i płynnych, wywóz odpadów wielkogabarytowych i nietypowych, letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów; segregacja odpadów. Dodatkową formą działalności firmy jest sprzedaż paliw, olejów i akcesoriów samochodowych, pojemników i worków (...)
»