Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Przychody i wydatki Narod(...)

O ponad 619 mln zł w 2005 r. wzrosną wydatki Narodowego Funduszu na finansowanie ekologicznych przedsięwzięć w stosunku do wypłat ubiegłorocznych. Plan działalności zakłada przeznaczenie na ten cel 1872 mln zł (w tym na pożyczki 1110 mln zł i na dotacje 692 mln zł). Działalność związana z zakupem akcji i udziałów w spółkach pochłonie 70 mln zł. Plan działalności Narodowego Funduszu składa się z dwóch integralnych części: planu finansowego (tzw. PFC), który obejmuje prognozowaną w(...)
»

Problemy w zagospodarowan(...)

Nie tylko w dużych aglomeracjach miejskich, ale także w mniejszych miejscowościach nie sposób nie zauważyć pozytywnych zmian w sposobie zagospodarowania zieleni. Czy możemy jednak być spokojni o istniejący i przyszły stan rzeczy? Do uszkodzenia drzew dochodzi najczęściej podczas robót budowlanych (...)
»