Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Wzrosną ceny ciepła?(...)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w maju br. ogłosił jednostkowe opłaty zastępcze dla wysoko sprawnej kogeneracji, które mają obowiązywać w roku 2014, a także opłaty na rok 2015. Według producentów ciepła systemowego, opłaty są zbyt niskie, przez co system wsparcia dla kogeneracji staje się martwy. Taka decyzja URE wpłynie na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw ciepłowniczych, a także może spowodować wzrost cen ciepła systemowego. Opłaty zastępcze(...)
»

Wraków odsłony(...)

Wraków odsłony   W Sejmie RP w ramach prac Podkomisji Stałej ds. Monitorowania Gospodarki Odpadami rozpoczęto debatę nad rządowym projektem ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3033).   Proponowane rozwiązania mają na celu uniknięcie kar, które mogą być nałożone na Polskę w wyniku nieprawidłowej implementacji dyrektywy 2000/53/WE. Dotychczas odbyły się d(...)
»