Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Spółdzielnią w koszty!(...)

Harmonogram koniecznych do wykonania zadań, jaki został narzucony na samorządy w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wymaga podjęcia szybkich działań głównie w zakresie zorganizowania systemu zagospodarowania odpadów. Tym bardziej cieszy fakt, że nawet w tak gorącym dla gmin okresie ich przedstawiciele znajdują czas, by poszerzać swą wiedzę dotyczącą „rewolucji śmieciowej” i wyzwań z nią związanych. Tak było m.in. w przypadku kon(...)
»

Świat wokół odpadów(...)

Recykling PVC + fot. Dzięki programowi Recovinyl w Wielkiej Brytanii w ub.r. poddano recyklingowi 20%, czyli ok. 95 525 ton całkowitego wolumenu odpadów z PVC. Nieco ponad połowę tej masy stanowiły profile PVC-U wykonane z rur, sztywnych i elastycznych folii PVC oraz kabli. Według danych VinylPlus, w ub.r. w sumie 474 411 ton odpadów z PVC zostało poddanych recyklingowi w 16 europejskich krajach. – Dobra jakość materiału z recyklingu sprawia, że może o(...)
»