Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czechy – konkretne instru(...)

Jedną z istotnych metod prawoznawstwa są badania porównawcze. Ich znaczenie trudne jest do przecenienia, gdyż spojrzenie na własny system prawny przez pryzmat obcych rozwiązań pozwala lepiej dojrzeć wady i zalety rodzimych regulacji. Kierując się tym założeniem, warto włączyć do cyklu poświęconego prawnej ochronie krajobrazu rozważania nad państwami bliskimi nam geograficznie, kulturowo i językowo, jakimi są Republiki Czeska i Słowacka. Rozwiązania poświęcone prawne(...)
»

Mapa Drogowa Fotowoltaiki(...)

Od kilku lat niemiecki przemysł fotowoltaiczny rozwija się bardzo dynamicznie. Na koniec 2009 r. skumulowana moc zainstalowanych systemów fotowoltaicznych wyniosła 9,8 GWp, a u schyłku 2010 r. ok. 18 GW.  W ramach sektora słonecznej ekonomii rozwinęło swoją działalność wiele firm, które zajmują się produkcją oraz instalacją urządzeń – od maszyn i fabryk do modułów i komponentów systemów. Wiele z tych firm stało się liderami na ryn(...)
»