Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kierunki zmian w Prawie w(...)

Ważnym etapem w rozwoju regulacji prawnej dotyczącej gospodarki wodnej stała się ustawa z 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 130, poz. 1087). Kończy ona proces transpozycji prawa wspólnotowego z zakresu gospodarki wodnej do prawa krajowego. Konkretnie rzecz ujmując, ustawa ta dostosowuje Prawo wodne do reguł dyrektywy 2000/60/WE z 23 października 2000 r. w sprawie stworzenia podstaw dla przedsięwzięć Wspólnoty w zakresie po(...)
»

Dotacje dla przedsiębiors(...)

Jedną z podstawowych korzyści wynikających z przynależności Polski do struktur Unii Europejskiej jest możliwość wykorzystania przez przedsiębiorców funduszy unijnych na inwestycje. Dotyczy to głównie funduszy strukturalnych, które wspomagają rozwój wielu dziedzin. Firma, która zamierza zrealizować inwestycje z pomocą środków unijnych, powinna zainteresować się Sektorowym Programem Operacyjnym „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” (SPO WKP). Jest to jeden z siedmiu(...)
»