Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycje(...)

  Z pomocą UE Urząd Miejski w Kościanie rozstrzygnął przetarg na rewaloryzację parku miejskiego. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa PARTNER z Leszna. Firma w ramach przewidzianych prac przebuduje ścieżki parkowe, zbuduje system oświetlenia, a także dwie drewniane kładki z balustradami, które włączone zostaną w układ ścieżek w parku. Ponadto zamontowane zostaną elementy małej architektury, w tym 56 ławek parkowych, 37 koszy na śmi(...)
»

Co nas czeka z instalacja(...)

Według oficjalnych danych Ministerstwa Środowiska, obecnie w Polsce są już 124 instalacje MBP o łącznej wydajności ok. 8,8 mln Mg/rok w części mechanicznej i ok. 3,2 mln Mg/rok w części biologicznej. A w planach jest kolejnych 68, co oznacza, że łączne moce przerobowe tego typu instalacji będą wyższe niż wynosi oficjalna ilość wytwarzanych w Polsce odpadów komunalnych! W ostatnich latach w Polsce dokonała się znacząca zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalny(...)
»