Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bezwykopowe naprawy i ren(...)

Eksploatowane od wielu lat w dużych polskich miastach kolektory kanalizacyjne wraz z upływem lat coraz częściej ulegają mniejszym lub większym uszkodzeniom. Jest to spowodowane nie tylko procesami starzeniowymi samego materiału konstrukcyjnego, ale również skutkami przeszłych działań wojennych, a także wzrostem obciążeń dynamicznych od przejeżdżających nad nimi pojazdów. Większość kolektorów kanalizacyjnych została wybudowana jako konstrukcje murowane lub(...)
»

Walka ze smogiem(...)

Jak uniknąć „epizodów smogowych” powodowanych przez spalanie paliw stałych w kolejnym sezonie grzewczym? Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne: współwystępowanie zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka, zwłaszcza spalaniem paliw w źródłach o wysokości kominów poniżej 40 m, oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: wysokiej wilgotności powietrza i braku przewietrzania. Jak wynika ze światowych badań nad jakością powietrza a(...)
»