Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

I znów to samo!(...)

Miała być „opowieść wigilijna”, ale specjaliści od „czarnych scenariuszy” nie próżnują. To zresztą jeden z efektów stosowania reguły pewnego teutońskiego propagandysty: powtarzana brednia (tu: jeśli stworzymy monopol gmin na śmieci, to znikną wszystkie rzeczywiste i wydumane dysfunkcje systemu gospodarowania nimi) staje się brednią „oswojoną”, czyli tzw. oczywistością. Tym razem jednak jest coś zaskakującego. Na sali obrad poł(...)
»

Działania na rzecz ochron(...)

Program strategicznego rozwoju miasta Poznania Na początku lat 90. podjęto szeroko zakrojone działania proekologiczne w związku z wcześniejszym zakwalifikowaniem aglomeracji poznańskiej do jednego z 27 obszarów ekologicznego zagrożenia na terenie Polski. Pierwszym krokiem było poznanie stanu środowiska i stworzenie programów zaradczych. Opracowano Program strategicznego rozwoju miasta Poznania, w którym na podstawie badań preferencji mieszkańców środowisko i jego ochronę(...)
»