Zaczyn do kolejnych prac

wydany w Przegląd Komunalny – 2011-7
  DRUKUJ

Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Woda – Ścieki – Odpady w środowisku” była już czternastą z kolei, która rokrocznie gromadzi słuchaczy i prelegentów, reprezentujących m.in. ośrodki naukowe z różnych stron Polski. W tym roku organizatorzy tego wydarzenia – Instytut Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim – skupili uwagę uczestników na tematyce związanej z realizacją krajowych dokumentów: programu oczyszczania ścieków komunalnych i planu gospodarki odpadami.
 
Nic zatem dziwnego, że pierwszego dnia (15 czerwca br.) odbyło się seminarium, podczas którego omówiono aspekty prawne i możliwości wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) oraz założen [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus