Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Zamówienia do progów unij(...)

Ustawowe uproszczenia po nowelizacji cz. II W poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” (PK 07/2006) przedstawione zostały ustawowe uproszczenia w odniesieniu do zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 60 tys. euro. Kontynuując tę tematykę w niniejszym artykule przedstawione zostaną uproszczenia w odniesieniu do zamówień, których wartość jest co prawda wyższa niż wymieniona kwota, lecz nie przekracza tzw. progów u(...)
»

Amerykański ANPEE(...)

Amerykański Narodowy Plan Efektywności Energetycznej (ANPEE) został opublikowany w czerwcu 2006 r. Opracowało go ponad 50 wiodących organizacji skupiających: komisje regulacyjne energetyki (odpowiedniki naszego URE), zakłady energetyczne i gazownicze, grupy użytkowników energii oraz organizacje pozarządowe. Narodowy Plan powstał w reakcji na obawy społeczne związane z szybko rosnącymi kosztami nośników energii. Dwa ministerstwa rządu USA, Departament Energii (DOE) oraz Agencja Ochrony Środowisk(...)
»