Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Ważna systematyczność(...)

W 1995 r., na wzór Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, w Holandii przystąpiono do wdrażania koncepcji Designing Out Crime (DOC) – ograniczania przestępczości poprzez odpowiednie rozwiązania projektowe. Naczelnym zadaniem tej koncepcji jest rzeczywista poprawa bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu człowieka, dokonywanajuż w fazie projektowania przestrzeni. W Poznaniu w 2005 r. przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji zaprezentowali założenia koncepc(...)
»

Że tak powiem(...)

Czynnikiem, który od średniowiecza ustalał i utrwalał kształt i formę współczesnej Europy były jej miasta. Europy już wtedy podzielonej na państwa, z granicami, których co prawda strzeżono przed napastnikiem, ale które były otwarte dla ruchu - jakbyśmy to dziś określili - ludności. Miasta mają i miały swą własną, specyficzną filozofię działania, swe specyficzne problemy. Jest to powodem, dla którego znajdowały i znajdują podobne lub nawet takie same rozwiązania. W miastach odbywał się handel, ro(...)
»