Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Zrównoważone zarządzanie (...)

Projekt o akronimie CircUse (Circular land use management) – „Zarządzanie cyklicznym wykorzystywaniem terenów”, finansowany z funduszy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, to przedsięwzięc(...)
»

Informator(...)

Ewaluacja polskiej energetyki Nakładem Wydawnictwa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ukazała się publikacja pt. „Ewaluacja sektora energetycznego w Polsce”, pod redakcją Joanny Kulczyckiej i Elżbiety Pietrzyk-Sokulskiej. Jest ona efektem projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Głównym jego celem było wsparcie systemu zarządzania, wdrażania, mon(...)
»