Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Poznań stolicą ochrony ś(...)

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment to obowiązkowe wydarzenie dla wszystkich ekspertów, profesjonalistów, pasjonatów i osób, które interesują się szeroko rozumianą ochroną środowiska. To jedyna tego typu impreza, która gromadzi taką liczbę znakomitych prelegentów oraz uczestników z Polski i zagranicy. W tym roku w dniach 16-17 października br. w Poznaniu spotkało się ponad 800 osób, a wśród nich tak znakomici goście, jak Georges Kremlis – szef oddziału Dyrekcji Gener(...)
»

Park krajobrazowy jako fo(...)

Ochrona przyrody, będącej dziedzictwem narodowym, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody, m.in. krajobrazu. Jej celem jest utrzymanie procesów ekologicznych, zachowanie różnorodności biologicznej, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami, a także ochrona walorów krajobrazowych. Nie mniej ważnym celem ochrony przyrody jest kształtowanie właściwych postaw c(...)
»