Wszystkie artykuły w kategorii: "Na wodzie pisane"

Polecane artykuły:

Edukacja z polotem(...)

Edukacja z polotem W ramach walki o czyste powietrze prowadzone są kampanie edukacyjne, mające przekonać społeczeństwo o szkodliwości emisji zanieczyszczeń z domowych kotłów grzewczych. Wykorzystywane w tym celu materiały muszą być nie tylko zrozumiałe, ale także interesujące i estetyczne, aby zachęcić odbiorców do zapoznania się z zawartymi w nich  informacjami. Czy to bajka? Dobrym przykładem s(...)
»

Utylizacja i unieszkodliw(...)

Od redaktora Nowa polityka ekonomiczna naszego państwa zaowocowała systematycznym postępem w zakresie oczyszczania ścieków i ograniczeniem zrzutów do rzek ścieków nie oczyszczonych. Równocześnie bliska perspektywa członkostwa Polski w Unii Europejskiej (UE) zmusiła nas do dostosowania prawa ochrony środowiska do uregulowań prawnych obowiązujących w UE a także do bieżącego śledzenia zmian, jakim podlega prawo Unii. Prawo Unii, a w ślad za nim prawo polskie, będzie nakładało cora(...)
»