Wszystkie artykuły w kategorii: "Na wodzie pisane"

Polecane artykuły:

Osady ściekowe na plantac(...)

Osady ściekowe, stanowiące 1-3% ogólnej objętości ścieków dopływających do oczyszczalni, wciąż stwarzają poważne problemy eksploatacyjne i ekonomiczne. Koszty budowy oraz eksploatacja urządzeń służących do przeróbki osadów mogą osiągnąć nawet 50% ogólnych kosztów oczyszczalni. Aby odzyskać chociaż małą część poniesionych nakładów, osady należy traktować jako surowiec o wartości energetycznej czy nawozowej.  (...)
»

Farmy wiatrowe w KSE(...)

Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2030 r., w celu wypełnienia zobowiązań nałożonych na nasz kraj przez Unię Europejską, konieczne jest przyłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego KSE farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 6600 MW w 2020 r. i zwiększenie tej ilości do ok. 8000 MW w 2030 r. W ocenie PSE, biorąc pod uwagę m.in. zaplanowaną rozbudowę sieci elektroenergetycznej, przyłączenie takich ilości źródeł wiatrowych w Polsce jest możliwe b(...)
»