Wszystkie artykuły w kategorii: "Listy do redakcji"

Polecane artykuły:

Etyka zawodowa(...)

Gospodarka rynkowa, czyli gospodarka konkurencyjna uznawana jest powszechnie za najbardziej efektywny system gospodarczy – wywołujący aktywność zawodową zarówno kadry zarządzającej, jak i pozostałych pracowników wchodzących w skład organizacji. Konkurowanie utożsamiane jest z bezwzględną walką o konsumenta, walką nie znającą reguł i zasad. Efektem tej walki ma być postęp techniczno-technologiczny i społeczny. Inaczej mówiąc, wzrost dobrobytu szarych obyw(...)
»

Zgłoszenie w ochronie śro(...)

Pamiętamy nieuprawnioną praktykę uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń na budowę, które częstokroć były droższe niż sama oczyszczalnia przydomowa. Wielu upatrywało w tej procedurze przyczyn dużego oporu społecznego przed wykonywaniem oczyszczalni przydomowych. Niedawno pojawił się problem zgłoszenia faktu wykonania oczyszczalni przydomowej w wydziale ochrony środowiska jako czegoś oddzielnego od zgłoszenia w procedurze budowlanej. Na dodatek w jednym z powiatów urzędniczka upi(...)
»