Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Architektura naprawdę zie(...)

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych przyjmuje dziś różne oblicza, dotyczy obiektów i terenów o odmiennej skali. Do kategorii tej zaliczyć należy również budynki określane mianem „zielonej architektury”, będące wyzwaniem dla projektantów. Potrzeba kształtowania środowiska miejskiego w zgodzie z przyrodą, w tym środowiska mieszkaniowego, to jeden z charakterystycznych dla XX w. kierunków postępowania. Wiek XXI zdaje się jeszcze bardziej zmierzać w tym kierunku. Obie(...)
»

Energia wiatru – ni(...)

Wiatrowe elektrownie nadbrzeżne Wykorzystanie przybrzeżnej energii wiatru jest szybko rozwijającą się, nowoczesną formą produkcji energii1-3. Na terenie USA obszar zainteresowań badawczych obejmuje oba wybrzeża oceaniczne, Zatokę Meksykańską, zatoki i wody przybrzeżne Alaski oraz Wielkie Jeziora (m.in. Ontario). Nowoczesne konstrukcje (...)
»