Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Symulacja procesu biosusz(...)

 Przed przystąpieniem do prac laboratoryjnych weryfikujących postawione hipotezy badawcze wykonuje się analizy symulacyjne przebiegu badanego procesu. Prowadzi się je w celu określenia przewidywanej dynamiki procesów, wyznaczenia parametrów kluczowych oraz wskazania zakresu wyjściowych parametrów technologicznych, przy których spodziewana jest najwyższa efektywność procesu.  Modelowanie procesów stosowane jest również w skal(...)
»

Małe przydomowe elektrown(...)

– doświadczenia z budowy i eksploatacji Jedną z realnych i niedrogich metod uzupełniania zasobów energetycznych są elektrownie wiatrowe. W Polsce już pod koniec lat 30. XX w. sprawę elektrowni wiatrowych poruszano na łamach czasopisma branżowego „Wiadomości Elektrotechniczne”. Jednak z różnych powodów prace w tym kierunku posuwały się bardzo powoli i z miernymi rezultatami. Od kilku lat w Europie, w tym również w Polsce, obserwuje się coraz intensywniejszy r(...)
»