Kontrowersje wokół nowego przepisu

wydany w Przegląd Komunalny – 2011-7
  DRUKUJ

Dotychczasowy katalog przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został rozszerzony wraz z wejściem w życie 11 maja br. nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych – P.z.p. (DzU z 2011 r. nr 87, poz. 484). Niestety, po raz kolejny – zamiast likwidować patologię, z jaką borykali się zamawiający – ustawodawca wprowadza przepis, który może być źródłem nadużyć.

Nowelizacja wprowadziła do art. 24 ust. 1 P.z.p. nowy pkt 1a. Zgodnie z jego brzmieniem, wykluczeniu z postępowania podlegają ci wykonawcy, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego bądź odstąpił od takiej umowy z powodu okoliczności, za które wykonawca ten ponosi odpowiedzialność. Jednak [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus