Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Będzie łatwiej(...)

Przepływy środków finansowych Nowe zasady systemu przepływów finansowych dla projektów z Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Ram Odniesienia w latach 2007-13 będą prostsze niż dotychczas. Środki z Unii Europejskiej zostały włączone do budżetu państwa. Planowanie, wydatkowanie i sprawozdawczość dla środków publicznych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności będą się odbywały na ogólnych zasadach dotyczących środków budżetowych. Zgodnie z ustawą(...)
»

Inteligentnie, czyli rozs(...)

Rozmowa z …Marcinem Pluta burmistrzem miasta Brzeziny Brzeziny (woj. łódzkie) niebawem mają stać się „smart city”, czyli inteligentnym miastem XXI w. Tego typu założenie przyjęły władze miasta, które chcą stworzyć tu samowystarczalną sieć energetyczną, obsługującą głównie obiekty publiczne. Ostatecznie darmowa energia ma zasilać basen, urząd, szkoły itp. (...)
»