Wszystkie artykuły w kategorii: "Energia"

Polecane artykuły:

Możliwość wytwarzania zie(...)

Pomimo wielu narzekań na wysokie koszty stosowania dodatków organicznych w procesie współspalania, eksperci twierdzą, że biomasa jest tanim źródłem energii. Wydaje się więc, że „czasy biomasy” są nieuchronne. Jedyną niewiadomą może być problem związany z rodzajem biomasy, w oparciu o który spełnione będą wymogi unijne i nadzieje społeczeństwa na uniezależnienie się od konwencjonalnych nośników energii, w szczególności od ropopochodnych paliw ciekłych i gazu ziemnego. (...)
»

Mechaniczne oczyszczanie (...)

Szczecin, stolica województwa zachodniopomorskiego, bardzo późno rozwiązał problem odprowadzania nieoczyszczonych ścieków z lewobrzeżnej części miasta do Odry. Dopiero 21 sierpnia 2009 r. pierwsza z czterech dużych pompowni rozpoczęła tłoczenie ścieków do wybudowanej od podstaw Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”. Na koniec 2009 r. cztery centralne pompownie: Grabów, Dolny Brzeg, Górny Brzeg i Białowieska, za pośrednictwem nowo wykonanego systemu rurociągów tłocznych, (...)
»