Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak zainwestować w odnawi(...)

W aktualnej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 z funduszy europejskich, środków krajowych i prywatnych na wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych przeznaczono ogółem 2 143, 90 mld euro (500 mln euro ze środków UE).  Są to fundusze z Programu Infrastruktura i Środowisko, z priorytetów IX i X. Głównym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie, jest (...)
»

Informator(...)

    Więcej biomasy Fortum zwiększył udział wykorzystywanej biomasy w elektrociepłowni w Częstochowie. Źródło w Częstochowie zostało zaprojektowane i zrealizowane za 130 mln euro. Założono 25-procentowy udział biomasy w produkcji energii. Aktualnie zwiększono wkład biomasy do (...)
»