Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ku konsolidacji(...)

Czy konsolidacja branży wod-kan to najlepszy model jej rozwoju? O tym 11 października w Jarocinie dyskutowali samorządowcy z sąsiadujących gmin. Omawiano możliwe modele współpracy, także te działające już z powodzeniem w naszym kraju.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie uzyskało unijne dofinansowanie w wysokości 130 mln zł na rozwój gospodarki wodno-ściekowej w gminie. Zostanie ono przeznaczone na budowę stacji uzdatniania wody w Stefanowie, (...)
»

Koncepcja wykorzystania o(...)

Frakcja biologiczna odpadów komunalnych i osady ściekowe to biomasa o dużym stopniu wilgotności. Przed użyciem należy ją najpierw osuszyć. Wysuszoną biomasę można wykorzystać jako paliwo do osuszania następnej nadawy wilgotnej biomasy. Otrzymane w ten sposób biopaliwo można wykorzystać jako źródło energii potrzebnej do zasilania chłodziarek absorpcyjnych. Gminna sieć takich chłodziarek może być podstawą programów rozwoju gospodarczego gmin. Konce(...)
»