Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Oczko w Bydgoszczy(...)

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” w dniach 7-9 maja br. zaprasza do odwiedzenia Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN. Tegorocznej edycji towarzyszyć będzie magiczna liczba 21. Od tylu bowiem lat w Bydgoszczy odbywa się ta największa w kraju impreza wystawiennicza branży wod-kan. Centrum Wystawienniczo-Targowe w Myślęcinku znowu stanie się miejscem prezentacji najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych,(...)
»

Wyrażam poparcie dla ener(...)

W przedstawianych projektach ustawy o odnawialnych źródłach energii dotychczasowy system wsparcia uległ poważnym zmianom. Ma to ułatwić rozwój mikroinstalacji, ale czy jest to właściwy kierunek i zgodny ze strategią Urzędu Regulacji Energetyki? Aktualnie sytuacja wygląda tak, że każdy wytwórca spełniający kryteria uprawniające go do uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w źródle odnawialnym taką koncesję może otrzymać (wyjątkiem s(...)
»