Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Recykling odpadów – demon(...)

Gwałtowny rozwój cywilizacji i przemysłu spowodował lawinowy przyrost wszelkich odpadów. W tej grupie znajduje się duża ilość pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji. Innowacyjne podejście do problemu recyklingu i twórcze wykorzystanie dotychczasowych rozwiązań pozwoli odzyskać więcej materiałów i surowców. Stosowane urządzenia i systemy zmieniają się w zależności od podaży od(...)
»

Dopełnienie obowiązku inf(...)

  Czy zakład komunikacji miejskiej może odmówić dopełnienia obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby, której dane przetwarza ze względu na jazdę bez ważnego biletu, zasłaniając się tym, iż wcześniej informował ją o podstawie prawnej, celu i zakresie przetwarzania danych?   Nie, bowiem każdy ma prawo raz na pół roku wystąpić do administratora danych z prośbą o dopełnienie obowiązku informacyjnego, zaś adminis(...)
»