Wzorem sprawdzonych rozwiązań

wydany w Przegląd Komunalny – 2011-6
  DRUKUJ

 

Czy ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęta w maju przez Sejm, jest dobrym aktem prawa i czy rzeczywiście zdoła radykalnie, a co ważniejsze – szybko uzdrowić sytuację w gospodarce odpadami komunalnymi?
Potrzeba nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynikała z konieczności zarówno dostosowania prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej, jak i zmiany kierunków zagospodarowania odpadów komunalnych, z naciskiem na promowanie metod ich odzysku i recyklingu, a także unieszkodliwiania w sposób inny niż przez składowanie. Radykalność tej ustawy to na pewno ostateczne ustalenie jednoznacznej odpowiedzialności gminy za stan gospodarki odpadami komunalnymi na jej terenie i wywiązywanie się z realizacji zadania własnego, jakim jest m [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus