Wszystkie artykuły w kategorii: "Na wodzie pisane"

Polecane artykuły:

50% do odzysku(...)

Wydane 29 maja 2012 r. przez Ministra Środowiska rozporządzenie określające poziomy recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła zakłada, że do końca 2020 r. aż połowa odpadów wymienionych frakcji ma trafić do ponownego wykorzystania. Jak wygląda realizacja tych zobowiązań w firmach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów? Minister dokładnie wskazał, w jakim czasie należy osiągnąć wymagane poziomy odzysku. W ubiegłym roku odzysk ww. frakcji odpadów miał (...)
»

Kolejne kroki w zakresie (...)

Dążąc do podnoszenia efektywności energetycznej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) wdrażają nową konstrukcję przewodu fazowego, pozwalającego na znaczne ograniczenie strat przesyłowych energii elektrycznej w swoich sieciach. Jest to już kolejny krok postawiony przez PSE w zakresie efektywności energetycznej. Nowa konstrukcja przewodu przewidziana jest do stosowania przy budowie linii elektroenergetycznych o napięciu 400 kV, co ma szczególne zn(...)
»