Wszystkie artykuły w kategorii: "Na wodzie pisane"

Polecane artykuły:

O pojemności absurdu(...)

Rok chyli się ku końcowi, a wraz z nim przychodzi pora podsumowań. Z mającej miejsce w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy prawdziwej lawiny legislacyjnych perturbacji wyłania się przynajmniej kilka kwestii, które trudno ocenić pozytywnie. Ranking najbardziej przyciągających uwagę osobliwości niewątpliwie otwiera zmiana definicji RIPOK-u i powiązane z nią nowości w projektowanym rozporządzeniu MBP. W ramach rozgorzałej wokół tematu dyskusji nie tylko namnożyły się wię(...)
»

Obszarami cichymi w hałas(...)

Jak podaje „Raport o stanie środowiska w Polsce 2008”, opublikowany przez GIOŚ w br., w latach 2007-2008 zauważalny jest wyraźny wzrost hałasu w zakresie 65-70 dB (przekroczenia wartości dopuszczalnej o 5,1-10 dB) w porównaniu z poprzednimi okresami pięcioletnimi. Biorąc to pod uwagę, zrozumiałe staje się zainteresowanie (wykazane przez ok. 120 osób) zorganizowaną w dniach 4-5 listopada br. w Szczecinie konferencją „Problem hałasu w mieście”. Podczas tego(...)
»