Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Obszary Natura 2000 w Wie(...)

  Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to system ochrony dziedzictwa przyrodniczego, który tworzą obszary ptasie i siedliskowe, wyznaczane z uwagi na występowanie najcenniejszych i unikatowych w skali Europy walorów – dzikiej flory i fauny. W województwie wielkopolskim utworzono aż 77 takich obszarów, w tym 19 ptasich i 58 siedliskowych, pokrywających ponad 16% powierzchni województwa. Państwa członkowskie Unii Europejskiej wdrożył(...)
»

Jubileuszowy rekord w Bia(...)

Trzydniowe spotkanie (22-24 lutego 2017 r.) odbyło się pod hasłem „Prawnych i praktycznych aspektów zarządzania gospodarką wodno-ściekową”. Patronatem organizacyjnym jubileuszową edycją wydarzenia objęli Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Stowarzyszenie Wodociągi Podlaskie, Regionalne Stowarzyszenie Wodociągowe z Siedzibą w Olsztynie, Wodociąg Marecki oraz firma Koncept. Patronat honorowy sprawowały Wodociągi Białostockie, Wod-Kan Olsztyn, ZGK Góra Kalwaria, PWiK Ełk oraz ZWKiEC Wysokie Ma(...)
»