Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Puchary za odpady(...)

Redakcja „Przeglądu Komunalnego”, ogólnopolskiego miesięcznika poświęconego gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, już po raz ósmy ogłosiła Konkurs popierający selektywną zbiórkę surowców wtórnych.  Konkurs adresowany jest do jednostek, które podjęły działania zmierzające do ograniczenia ilości gromadzonych i unieszkodliwianych odpadów, organizując selektywną zbi(...)
»

Gospodarka globalna a pro(...)

Globalizację można współcześnie definiować i rozumieć na wiele sposobów. Początkowo polegała ona głównie na koncentracji kapitałów w celu rozszerzania konkurencyjnych rynków. Dziś z pewnością możemy mówić, iż jest to jeden z najszybciej rozwijających się systemów gospodarczych światowej ekonomii. Czy tego chcemy, czy nie, czy to się nam podoba, czy nie, globalizacja gospodarki stała się faktem. Swoboda przepływu dóbr i usług między krajami to wyznacznik nowych czasów, gdzie w coraz wi(...)
»