Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W stronę słońca? Nowy pak(...)

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 40% poniżej poziomu z 1990 r., co najmniej 27-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w 2020 r., a także nowe ambitne cele w dziedzinie efektywności energetycznej – to podstawowe założenia nowych ram prawnych UE w zakresie zmian klimatu i energii na 2030 r. Przedstawione w styczniu br. przez Komisję Europejską (KE) propozycje powstały w oparciu o istniejący pakiet klimatyczno-energetyczny określaj(...)
»

Posortować, sprasować, ro(...)

Wzrost prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów powoduje, że belownice, rozdrabniarki i kruszarki stają się nieodzownym elementem wyposażenia zakładów komunalnych, zarówno tych małych, jak i dużych. Natomiast linie sortownicze i recyklingowe zakłada się w większych zakładach, gdzie jest przetwarzana większa ilość odpadów. Rynek urządzeń do przetwarzania jest dość duży i ciągle pojawiają się na nim nowe firmy, co zwiększa konkurencyjność. Prezentowane poniżej zestawienie przedstawia podmioty mając(...)
»