Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wielką rurą w Bałtyk(...)

Wylot oczyszczonych ścieków do Zatoki Gdańskiej - nowoczesna metoda odprowadzania oczyszczonych ścieków do środowiska Wyloty morskie są szeroko stosowaną na świecie technologią odprowadzania oczyszczonych ścieków do środowiska, cieszącą się dużą popularnością, nawet w bardzo dbającej o środowisko Skandynawii [Fot. 1, 2. Przy nabrzeżu jednocześnie z wodow(...)
»

Nowości na rynku(...)

Bazując na doświadczeniach W ofercie firmy Komptech pojawił się nowy, mobilny hydrauliczny przesiewacz bębnowy NEMUS 2700. Urządzenie opiera się na rozwiązaniach, które dotychczas sprawdziły się w innych maszynach tej firmy, a także na nowych elementach, ułatwiających obsługę. NEMUS posiada zasobnik o pojemności 5 m3, który pozwala na prowadzenie nieprzerwanej pracy, przenośnik oraz bęben sitowy o powierzchni przesiewającej równej 30 m2(...)
»