Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Założenia Krajowego Planu(...)

Pod koniec października ubiegłego roku Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, uwzględniający zasady obowiązujące w Unii Europejskiej. Plan zakłada zapobieganie i minimalizację powstawania odpadów, ich unieszkodliwianie oraz zapewnienie recyklingu, a także bezpieczne składowanie odpadów nie podlegających procesom odzysku lub unieszkodliwiania z powodów techniczno-ekonomicznych. Jedną z konsekwencji przyjęcia planu będzie m.in. zamknięcie składowisk nie dostosow(...)
»

Toksyczna roślina(...)

Barszcz olbrzymi może być jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin występujących współcześnie w zieleni miejskiej. Posadzony na skwerach czy w przydomowym ogródku, migrujący wzdłuż rzeki lub drogi może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i przyrody miejskiej. Przebywanie w pobliżu tej przypominającej wyglądem ogromny koper rośliny grozi poparzeniem. Jest ona szczególnie groźna z uwagi na to, że tylko nieliczni zdają sobie sprawę z niebezp(...)
»