Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zadbać o szpaler drzew (...)

Konferencja „Jak chronić aleje w Polsce?”, która odbyła się 23 maja br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, stanowiła podsumowanie trwającego ponad 2 lata projektu „Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej”. Przedsięwzięcie było finansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencja, organizowana przez Fundację (...)
»

Wrakowe konsultacje (...)

  Konieczność nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wynika przede wszystkim z potrzeby zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych.   Ponadto: „Celem nowelizacji ustawy jest wyeliminowanie „szarej strefy” w przetwarzaniu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Nowe regulacje mają zapewnić, że tego typu odpa(...)
»