XXXVIII ZJAZD KRAJOWEGO FORUM DYREKTORÓW ZAKŁADÓW OCZYSZCZANIA MIAST WISŁA, 25-28.05.2011 R.

wydany w Przegląd Komunalny – 2011-5
  DRUKUJ

Gdzież, jak nie w Wiśle, mieście Adama Małysza, w tym roku miałby się odbyć kolejny, XXXVIII Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast? Zlot „miotlarzy”, których pasją i życiowym wyzwaniem jest latanie w przestworzach nie na pospolitych deskach narciarskich, ale na instrumentach bardziej wyrafinowanych, udoskonalanych przez pokolenia, wykonanych z rodzimych materiałów ekologicznych, prawdziwych wierzbowych… miotłach. Jak widać, łączą nas nie tylko wąsy, ale przede wszystkim zamiłowanie do świeżego powietrza i ryzyka zawodowego.

W Wiśle, przepięknej górskiej miejscowości w Beskidzie Śląskim, leżącej u źródeł naszej najdłuższej z rzek, w hotelu „Stok” gościć będziemy po raz drugi. Gospodarzem Zjazdu w dniach 25-28 maja będzie Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER w Tychach, na czele którego stoi prezes Marek Mrówczyński.Spółka jest inwestorem realizowanego, nowoczesnego zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych. To trzeba zobaczyć! Nowatorstwo wielu rozwiązań może być podpowiedzią dla tych, którzy podobnych inwestycji jeszcze nie rozpoczęli.
Zagospodarowywanie odpadów w oparciu o przygotowywanie paliw alternatywnych to już nie moda, to wyznacznik technologiczny dla średnich aglomeracji. Jak przygotować?, jak wykorzystać?, jak sprzedać? – o odpowiedź na te pytania poprosiliśmy Ryszarda Malęgowskiego, który związany jest z jednym z największych w kraju zakładem przygotowywania paliw alternatywnych w Dąbrówce Wielkopolskiej (woj. lubuskie). Ta praktyczna prezentacja poprzedzona zostanie wykładem prof. Dr. hab. inż. Andrzeja Jasińskiego na temat rynku odbiorców paliw z odpadów. Uzupełniając tematykę, w następnym dniu przedstawimy oferty budowy małych instalacji termicznego przekształcania odpadów wyselekcjonowanych. Z zagospodarowania odpadów przejdziemy do ich transportu, stąd o odpowiedź na pytanie „Jak uniknąć niespodzianek na drodze?” poprosiliśmy Bogusława Piotrowskiego, Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach, który ma zwrócić naszą uwagę na nowelizacje przepisów o ruchu drogowym. Być może pozwoli to ustrzec się od ewentualnych mandatów lub kar administracyjnych.
Ilość i częstotliwość zmian w krajowych przepisach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi należy uznać za swoisty rekord świata. Jeszcze nie potrafimy zrozumieć do końca istoty wprowadzonych nowelizacji, a już mamy do czynienia z kolejnymi zmianami. Jak mówią – człowiek uczy się całe życie, a menedżer naszej branży w zdwojonym tempie. „Obrabiana” przez Sejm ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach najprawdopodobniej pojawi się jeszcze w tym roku. A jaki będzie jej kształt, nawet wróżka miałaby kłopoty z udzieleniem odpowiedzi. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że do takiej czy innej ostatecznej treści ustawy rozporządzenia wykonawcze, przygotowane przez Ministerstwo Środowiska, zmienią się niewiele. Co jest treścią tych rozporządzeń – o tym powie nam Krystyna Szpadt, uważnie śledząca proponowane rozwiązania. Jej wystąpienie ma być równocześnie „zagajeniem” do debaty o dobrych i złych stronach proponowanych regulacji. Jak zwykle liczymy, że debacie przysłuchiwać się będą przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, którzy wezmą nasze głosy pod uwagę podczas ostatecznej redakcji nowelizacji.
Ponieważ tworzeniu prawa w Polsce towarzyszy nie logika, a zrządzenie losu, stąd udział w naszym Zjeździe Włodzimierza Zylbertala – astrologa i psychotronika – którego poprosiliśmy o udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Czy warto kierować się astrologią przy podejmowaniu decyzji, prowadząc firmę?”. Myślę, że w jakiś sposób będzie to korelowało z wystąpieniem dr. Macieja Błaszaka pt. „Komunalni otwarci na dialog – budowa branżowego forum dialogu społecznego”.
Obecność zapowiedzieli liczni wystawcy sprzętu i usług specjalistycznych, bez których Zjazd pozbawiony byłby wielkości i kolorytu. Prezentowane pojazdy i urządzenia imponują ilością, jakością i różnorodnością. Jest czym pracować. Żeby jeszcze było za co. Dlatego kolejny Zjazd powinniśmy poświęcić kosztom prawidłowego funkcjonowania naszych zakładów i uczynienia z naszej wiedzy informacji medialnej, skierowanej do odbiorców naszych usług, w myśl zasady „zanieczyszczający płaci”.
 
Wojciech Janka, prezes Zarządu KFDZOM
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus