Zagadnienia konstrukcyjne

wydany w Przegląd Komunalny – 2011-5
  DRUKUJ

Szczególne wymagania konstrukcyjne wobec kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej wynikają z faktu, że jest ona na ogół najgłębiej posadowionym obiektem sieciowym w podłożu gruntowym (przeciętnie o ok. 1 m poniżej dna kolektora i również niżej w stosunku do pozostałych elementów infrastruktury technicznej). Przy stosunkowo małych wymiarach w rzucie na swej wysokości ma kontakt z różnorodnymi warunkami gruntowo-wodnymi.

Kanalizacyjna studzienka rewizyjna podlega:
·        działaniu sił wyporu nawodnionego podłoża gruntowego, dążącego do wypchnięcia obiektu na powierzchnię terenu,
·        ściskaniu osiowemu oraz siłom poprzecznym,
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus