Ogólne warunki stosowania kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej

wydany w Przegląd Komunalny – 2011-5
  DRUKUJ

Znaczna część nowo budowanych kanałów realizowana jest na terenach o niskiej intensywności użytkowania. Kanały już istniejące są bardzo często przewymiarowane i w normalnych warunkach stany napełnienia utrzymują się na poziomie co najwyżej 10%. Nic nie wskazuje, aby sytuacja miała ulec poprawie. Jest wręcz odwrotnie – wszystkie przesłanki wskazują na dalsze narastanie problemów.

Kanalizacyjna studzienka rewizyjna pracuje w środowisku określonym przez dwa czynniki: warunki hydrauliczne w sieci oraz możliwości eksploatacji. Warunki przepływu ścieków są konsekwencją funkcjonalnego rozdziału kanalizacji oraz równoczesnego zmniejszenia się wielkości odpływu (zmniejszenie zużycia wody, uszczelnienie kanalizacji – ograniczenie „wód przypadkowych i infiltracyjnych”) pr [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus