Błędy projektowe i wykonawcze

wydany w Przegląd Komunalny – 2011-5
  DRUKUJ

Niewłaściwe rozpoznanie warunków posadowienia, błędne dociążenie obiektu czy nieprawidłowe postępowanie z betonem to tylko niektóre przykłady charakterystycznych błędów popełnionych przy projektowaniu i wykonawstwie kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych.

Do czego mogą doprowadzić takie błędy, pokazuje szereg przykładów.
 
Niewłaściwe rozpoznanie warunków posadowienia
Błędy związane z brakiem rozpoznania warunków posadowienia są skutkiem, z jednej strony, lekceważenia problemu (w tym ograniczania zakresu prac przedprojektowych), z drugiej – braku umiejętności interpretowania posiadanych informacji. Nie może być przypadkiem, że jedna z najbardziej spektakularnych awarii wystąpiła w warunkach, gdy dysponowa [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus