Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Krajowy Program Ochrony P(...)

Analiza dotychczas przeprowadzonych ocen jakości powietrza za lata 2003-2013 wskazuje, że stan jakości powietrza w Polsce ulega systematycznej poprawie. Zmienił się także udział poszczególnych źródeł zanieczyszczeń. Początkowo obserwowano największy wpływ sektora energetyki i przemysłu, a znacznie mniejszy branży transportu i sektora bytowo-komunalnego. Jednakże w wyniku stosowania rozwiązań techniczno-technologicznych i prawnych wpływ przemysłu znacznie się zmniejszył. Aktualne wyniki ocen r(...)
»

Kalendarium(...)

(26) 27-28.10.2014, Paryż World Recycling Convention Organizator: BIR Info: +32 2 627 57 70, bir@bir.org, www.bir.org   28-30.10.2014, Wrocław VI Konferencja „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów” Organizator: Abrys Info: 61 655 81 67, m.staszak@abrys.pl, www.abrys.pl   (...)
»