Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Narodowe czy unijne strat(...)

Polska znajduje się w czołówce krajów unijnych, które podjęły konkretne działania dotyczące określenia narodowych strategii przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną w horyzoncie do 2050 r. Tylko kilka krajów przyjęło już strategie w tym zakresie, a wiele państw nawet nie zaczęło prac w tym zakresie. Warto przypomnieć, że założenia do polskiego Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej zostały już przyjęte przez Radę Minist(...)
»

Pielęgnacja drzew – dobre(...)

Skutki niewłaściwej pielęgnacji koron drzew na terenach publicznych i prywatnych są przykrym widokiem. Brak norm zawodowych, właściwego nadzoru nad pracami oraz liberalizacja przepisów chroniących drzewa sprzyjają kształtowaniu się złych praktyk. Trudno więc dziwić się właścicielom i zarządcom drzew, którzy nie do końca wiedzą, w jaki sposób dbać o drzewa, by były zdrowe i bezpieczne. Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem prac jest odszukanie profesjonalnego arboryst(...)
»