Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Brak woli a nie koncepcji(...)

Fundacja Przekształceń Własnościowych finansowała ostatnio z funduszy PHARE analizy dotyczące restrukturyzacji 30 przedsiębiorstw komunalnych w województwach lubelskim, łódzkim i pomorskim. Jak można przeczytać w artykule "Brakuje koncepcji" ("Wspólnota" nr 15/579, 14 kwiecień 2001), żadne z tych opracowań nie stało się początkiem zakończonego już procesu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw komunalnych. Na 11 opracowań wykonanych dla firm w województwie lubelskim w pięciu przypadkach(...)
»

Wątpliwości wokół pozwole(...)

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji wszedł w życie po 1 lipca 2015 r. Pozornie przepis zawarty w ustawie Prawo ochrony środowiska jest jasny, niemniej jednak w praktyce powstają pewne wątpliwości. Obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, które są eksploatowane w dniu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy POŚ oraz nie były objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zinteg(...)
»