Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Prawo produktowe(...)

W 2005 r. dokonały się istotne – z punktu widzenia ochrony środowiska – zmiany w zakresie prawa odnoszącego się do produktów, które mogą wywierać wpływ na stan środowiska lub zdrowie ludzi. Ustawa z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (DzU nr 229, poz. 2275) określa ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów, obowiązki producentów i dystrybutorów w tym zakresie oraz zasady i tryb sprawowania nadzoru w celu zapewnienia bezpieczeństwa produkt(...)
»

Gdzie można skierować str(...)

Spalarnie odpadów komunalnych traktowane są przez wielu jako tzw. najlepszy, a zarazem konieczny element systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Warto się jednak zastanowić, czy gmina musi skierować odpady do przetworzenia w ponadregionalnej spalani odpadów komunalnych? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów, które realizują tego typu projekty, w ostatniej nowelizacji ustawy o odpadach ustawodawca wprowadził nową kategorię instalacji – „ponadregio(...)
»