Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bioodpadowa świadomość(...)

Z prof. nadzw. dr. hab. Andrzejem Jędrczakiem rozmawia Katarzyna Błachowicz Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej została zobowiązana do osiągnięcia określonych poziomów odzysku odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów biodegradowlanych kierowanych na składowiska o 25% do końca 2010 r. Jaką ilość odpadów mamy na myśli, mówiąc o tych 25%, i czy jest szansa na wypełnienie w tym roku unijnych zobowiązań? Zgodnie z dyr(...)
»

Istotne zmiany prawa(...)

Obecnie gospodarkę odpadami reguluje szereg aktów prawnych. Między innymi jest to Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Wymóg osiągnięcia celów zawartych w Dyrektywie Rady 1999/31/WE w sprawie składowisk odpadów przyniósł konieczność zmiany tej ustawy – 22 stycznia br. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona przepisy przejściowe oraz zmiany także w innych ustawach: (...)
»