Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podstawy obliczania i pro(...)

Systemy odwodnienia są nieodłącznym elementem nowoczesnej infrastruktury komunalnej i transportowej. Niezawodność funkcjonowania innych elementów zaplecza technicznego jest często ściśle uzależniona od prawidłowej pracy systemów odwodnienia, definiowanej zarówno jako zdolność do odprowadzania wód ze spływów powierzchniowych, jak i ich retencjonowanie, oczyszczanie, a często także wprowadzanie do gruntu. Z uwagi na aktualnie obserwowany szybki rozwój centrów dużych miast Polski, (...)
»

Spalanie, współspalanie c(...)

Sytuacja finansowa i gospodarcza na świecie i w Polsce nie napawa wielkim optymizmem w zakresie nowych inwestycji. Na poprawę sytuacji finansowej wielu właścicieli firm i ich pracowników musi jeszcze kilka lat poczekać. Przedsiębiorstwa sądząc po informacjach przekazywanych przez prasę, ograniczyły swoją produkcję. Danych tych GUS jeszcze nie posiada. Spadek produkcji jest symptomem zmniejszenia konsumpcji, będącej siłą napędową gospodarki. Równocześnie wiąże s(...)
»