Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Najsłabsze ogniwo(...)

Fundamentem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest jego regionalizacja. W każdym regionie wojewódzki plan gospodarki odpadami (WPGO) wskazał regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-i), do których mają trafiać wszystkie zebrane w danym regionie zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i inne bioodpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Tak wygląda to w teorii, czyli w przepisach ustawowych, które – wydaje się – nie pozostawiają (...)
»

Sukces albo pętla na szyi(...)

Mija 2016 r., który pokazał nam, że życie potrafi pisać różne scenariusze. Czasami odwołują się one do jazdy kolejką górską, a czasem do randki w ciemno. Ja chciałbym wrócić do tematu funduszy unijnych. Nastąpiło opóźnienie i nie ma sensu udawać, że jest inaczej. Przypominam, że wkraczamy w 2017 r. Poprzednie perspektywy unijne już nas przyzwyczaiły do tego, że na początku niewiele się dzieje, ale zważywszy na fakt, że jest to już ostatnia perspektywa finansowania, czas zyskuje szcz(...)
»