Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Karton, naturalnie!(...)

Wiedza o recyklingu odpadów po kartonach do płynnej żywności jest, nawet w branży recyklingowej, dość ograniczona. Największą bolączką zagospodarowywania zużytych kartonów do płynnej żywności w Polsce jest, czego można było oczekiwać, nie sam proces recyklingu, ale zbieranie zużytych kartonów. To po prostu ogólnospołeczny problem, dotyczący świadomości ekologicznej Polaków. Wykonane przez TNS (dawniej OBOP) w marcu br. badanie opinii społecznej wykazało, że podobni(...)
»

Wrocławska edukacja wod-k(...)

MPWiK we Wrocławiu aktywnie włącza się w projekty związane z edukacją ekologiczną, inicjuje kampanie społeczne oraz podtrzymuje współpracę naukową z lokalnymi szkołami i uczelniami. W myśl zasady, że „wiedza jest największym skarbem”, w 2013 r. w spółce powstała strategia działań edukacyjnych w zakresie ekologii. Spółka od lat udostępnia do zwiedzania swoje obiekty technologiczne, nie tylko w ramach zewnętrznych akcji prom(...)
»