Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wątpliwości wokół uchwał (...)

Dwugłos po nowelizacji u.c.p.g. cz. I   Wątpliwości wokół uchwał w sprawie opłat   Pierwotne stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie obowiązywania uchwał rad gmin odnoszących się do kwestii związanych z wyborem metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określaniem stawek takiej opłaty wzbudziło wiele kontrowersji. Moim zdaniem, było ono jednak prawidłowe i należałoby go bronić.(...)
»