Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zrównoważona Europa(...)

Z Janezem Potočnikiem, Komisarzem Unii Europejskiej do spraw środowiska, m. in. na temat konferencji Rio+20, polskiej prezydencji i europejskiej drogi ku zielonej gospodarce, rozmawia Łukasz Bandosz.   W 2050 r. gospodarka europejska ma być zrównoważona. Czy to szansa na wzrost jej konkurencyjności, czy zagrożenie ucieczki produkcji do innych regionów świata, gdzie nie będzie tak restrykcyjnych wymagań związanych z ochroną środowiska?(...)
»

PSZOK-i w Polsce(...)

Pod koniec 2013 r. wg głównego inspektora ochrony środowiska 23% gmin nie utworzyło tzw. PSZOK-ów, natomiast w ponad połowie z nich były one jeszcze budowane. A zapotrzebowanie na tego typu obiekty jest, ponieważ zainteresowanie mieszkańców nimi cały czas rośnie. Potwierdzeniem tego są informacje napływające z punktów, które już funkcjonują. Cztery PSZOK-i niedaleko Jarocina Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocin(...)
»