Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Koszty korozji w systemie(...)

W artykule przedstawiono analizę kosztów naprawy sieci dystrybucji wody, związaną z uszkodzeniami przewodów wodociągowych, wywołanymi korozją. Na podstawie udostępnionych przez przedsiębiorstwo wodociągowe danych archiwalnych, dotyczących kosztów naprawy sieci wodociągowej Chorzowa, określono wpływ rodzaju infrastruktury podziemnej, tj. średnicy i materiału przewodu, na koszty naprawy i rzeczywisty czas usuwania awarii oraz dokonano analizy udziału poszczególnych d(...)
»

Spada tempo wzrostu budow(...)

Spada tempo wzrostu budownictwa mieszkaniowego W 2018 r. oddano do użytkowania o 3,3% więcej mieszkań niż rok wcześniej. Oznacza to jednak znaczny spadek dynamiki wzrostu liczby mieszkań, ponieważ w roku 2017 wzrost wynosił 9,1%. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Ale spadek dynamiki wzrostu jest tu jeszcze większy.(...)
»