Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kadrowa – urzędowa(...)

Pierwsze dni listopada, a szczególnie 11 dzień tego miesiąca, u większości rodaków rodzą refleksję o pierwszej kadrowej – brygadzie Józefa Piłsudskiego. Moje rozmyślania w tym czasie idą zazwyczaj w kierunku sposobu doboru ludzi do realizacji przedsięwzięć, zarówno tych wielkich, jak i tych małych. Na początku minionego wieku metoda zastosowana przez Naczelnika okazała się być tak skuteczna, że przetrwała dwie wojny światowe: po pierwszej przynosząc skutek w postaci niepodległości, a po(...)
»

Metody pomiaru stężenia z(...)

Uciążliwość źródeł emisji zanieczyszczeń w dużej mierze zależy od wielkości strumienia zanieczyszczeń ulatujących do otoczenia, czyli od wielkości emisji. Natomiast jej wielkość jest istotnie uzależniona od stężenia zanieczyszczeń w gazach odlotowych (np. wentylacyjnych, procesowych) lub wywiewanych znad źródła powierzchniowego. Zawartość zanieczyszczeń chemicznych w gazach można określić poprzez podanie wartości stężeń masowych (np. w mg/m3) lub objętościowych (np. pp(...)
»