Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"


 1. Zasolenie gleb w pasie drogowym Czytaj

   Anna Kiepas-Kokot

   Elżbieta Dusza

   Andrzej Łysko

   Michał Kupiec


 2. Maty słomiano-foliowe kontra sól drogowa Czytaj

   Agnieszka Szulc


Polecane artykuły:

„Sprzątanie świata – Pols(...)

Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem! Tematem przewodnim 14. kampanii „Sprzątanie świata – Polska” była oszczędność zasobów naturalnych, a w szczególności wody, racjonalne gospodarowanie energią oraz selektywna zbiórka i korzyści z używania produktów z recyklingu. Plakaty promujące cele kampanii i informacje merytoryczne na ten temat zostały rozesłane do 7 tys. tysięcy lokalnych organizatorów Jesi(...)
»

Co z tymi RIPOK-ami?(...)

Wiele samorządów, działając indywidualnie lub wspólnie w różnego rodzaju strukturach międzygminnych, a także nieliczne podmioty prywatne jakiś czas temu podjęły wysiłek budowy regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Zostały one ujęte w wojewódzkich planach gospodarki odpadami (WPGO). Status RIPOK-u daje instalacji szereg przywilejów, ale nakłada na nią także sporo obowiązków. Od początku tego roku pojawiało się w tym zakresie coraz więcej pytań, wątpliwości (...)
»