Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"


 1. Zasolenie gleb w pasie drogowym Czytaj

   Anna Kiepas-Kokot

   Elżbieta Dusza

   Andrzej Łysko

   Michał Kupiec


 2. Maty słomiano-foliowe kontra sól drogowa Czytaj

   Agnieszka Szulc


Polecane artykuły:

Bomba ekologiczna(...)

Małgorzata Szymborska W latach 70-tych i 80-tych na rynku krajowym pojawiło się dużo tanich i dobrej jakości środków ochrony roślin. Polskie rolnictwo nie było dostatecznie przygotowane na ich efektywne wykorzystanie, a niska cena, centralne rozdzielnictwo oraz niestosowanie opakowań małowymiarowych spowodowało, że nastąpiło duże nagromadzenie przeterminowanych pestycydów. Kontrolę nad postępowaniem z tymi środkami, zaliczanymi - w zależności od klasy toksyczności - do trucizn i śr(...)
»

Przegląd prasy(...)

Przegląd prasy Water&Wastewater International Volume 16, Issue 6. December 2001 Pamela Wolfe: „Oczyszczanie wód Dunaju i Morza Czarnego wymaga skoordynowanego wysiłku”( Danube - Black Sea cleanup requires co-ordinated effort) Obszar zlewni Dunaju w 17% zajmowany jest przez kraje należące do UE, w 57% przez kraje kandydujące do UE a w 25% należy do krajów nie ubiegających się o członkostwo w UE. Kraje kandydujące, jak(...)
»