Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Polityka i propaganda(...)

  Pamiętam, jak na początku lat 90. XX w., kiedy napłynęły do Polski tłumy menadżerów z kręgów anglosaskich, jedną z podstawowych trudności w porozumiewaniu się były różnice w mentalności, a także pomiędzy „filozofią” języka polskiego, a „duchem” języka angielskiego. Oba języki całkowicie do siebie nie przystają i nie wystarcza tu znajomość słówek, czy reguł gramatycznych. Aby porozumiewać się skutecznie, ko(...)
»

Dokumentacja techniczna w(...)

Inwestycje wodno-kanalizacyjne należą do jednych z najważniejszych zarówno dla mieszkańców miast oraz wsi, bo służą poprawie jakości ich życia, jak i dla środowiska naturalnego. Wydawać by się mogło, że dokumentacja techniczna, opracowana w sposób fachowy i racjonalny z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego, jest gwarancją osiągnięcia założonego celu, gdyż każda pojawiającą się przy projektowaniu „przeszkodę terenową”, można pokonać lub obejść przy zastosowan(...)
»