Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Sita(...)

By wyprodukować dobry jakościowo i spełniający normy sanitarne kompost, należy pamiętać o odsiewaniu materiału strukturalnego. Dlatego niezbędnymi maszynami w kompostowni są sita. Kompostowanie jest procesem tlenowym. To obecność tlenu w pryzmie gwarantuje odpowiedni przebieg procesu i jakość wyprodukowanego kompostu. Aby zapewnić odpowiednią porowatość materiału nagromadzonego na pryzmach lub w złożach boksów kompostowania, potrzeba dużo materiału strukturalnego. Jedy(...)
»

Podstawowe założenia usta(...)

Założenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, wytyczającej prawne standardy ochrony krajobrazu, mają nareszcie szansę na wprowadzenie do polskiego porządku prawnego. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, wprowadzający konkretne rozwiązania dotyczące działań w przestrzeni publicznej, po niemal dwóch latach jest bliski uchwalenia. Europejska Konwencja Krajobrazowa z 20 października 2000 r. określa standardy (...)
»