Umowa o świadczenie usług

wydany w Przegląd Komunalny – 2011-3
  DRUKUJ

Od 1 marca br. obowiązuje Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 2011 r. nr 5, poz. 13). Określa ona zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu w publicznym transporcie zbiorowym – drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim oraz w żegludze śródlądowej. Już ta lista pokazuje, iż zakres oddziaływania ustawy jest stosunkowo szeroki.

Niewątpliwie też będzie ona wywierała praktyczny wpływ na sposób organizowania publicznego transportu zbiorowego w Polsce. Z tego względu warto poświęcić uwagę na analizę tego aktu prawnego. Ze względu na obszerną tematykę ustawy niniejszy artykuł poświęcony jest jednemu z jej istotnych aspektów, czyli zawieraniu umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus