O drogach nazywanych ulicami

wydany w Przegląd Komunalny – 2011-3
  DRUKUJ

Od opublikowania w „Zeszytach Komunalnych” nr 13/2007 artykułów na temat problemów dotyczących dróg w miastach upłynęły trzy lata. Trudno nie zauważyć znaczących przemian, jakie nastąpiły w tym okresie zarówno w polskim drogownictwie, jak i w obszarach miejskich. Przede wszystkim zmienił się stan prawny w zakresie dróg i planowania przestrzennego.

Od 2007 r. miały miejsce trzy kolejne nowelizacje ustawy o drogach publicznych, z których najpoważniejsze skutki dla dróg niesie Ustawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Zmiany w zakresie drogownictwa nastąpiły również po wejściu w życie Ustawy z 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ale [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus