Wszystkie artykuły w kategorii: "20 lat minęło"

Polecane artykuły:

Pierwsze zgłoszenia już s(...)

III edycja Konkursu o Szklaną Statuetkę PRZEGLĄGU KOMUNALNEGO Wraz z Nowym Rokiem i pierwszymi nadesłanymi zgłoszeniami rozpoczęła się kolejna edycja Konkursu o Szklaną Statuetkę PRZEGLĄDU KOMUNALNEGO. Rok 2002 niesie ze sobą nadzieję na polepszenie sytuacji ekolog(...)
»

Ku przyszłości – Instytut(...)

W środowisku animatorów – teoretyków i praktyków – gospodarki odpadami, pilnie śledzących główny nurt dyskusji na europejskim i lokalnym poziomie, staje się coraz bardziej oczywiste, że pojęcie gospodarki o obiegu zamkniętym przestaje być pustym hasłem. GOZ nadaje kierunek konkretnym stanowiskom i działaniom, wyrażanym w oficjalnych dokumentach, które stopniowo stają się prawem. Podstawą do tej zmiany optyki jest ewidentne kurczenie się zasobów surowcowych oraz rosn(...)
»