Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Mówi się, że od przybytku głowa nie boli (i wcale nie chodzi tu o potoczne znaczenie wyrazu „przybytek”). Ale czy zawsze? Zapewne w tej materii mogliby się wypowiedzieć przedstawiciele niejednego urzędu marszałkowskiego, które nadal pracują nad nową mapą Polski – kreśloną z perspektywy odpadów komunalnych. Okazuje się, że sytuacja jest skomplikowana – w kraju, w którym jeszcze „przed chwilą” narzekano, że jedynymi instalacjami do(...)
»

In house w odpadach - moż(...)

W ostatnich miesiącach, w związku z przyjęciem nowej dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, odżyła kwestia powierzania do realizacji zadań własnych gminy tzw. podmiotom wewnętrznym. Istnieją bowiem wątpliwości, czy ustawodawca krajowy jest zobligowany do sięgnięcia w prawie krajowym do rozwiązań wskazanych w dyrektywie, a także nie wiadomo, jakie skutki wywoła brak implementacji nowych przepisów. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady(...)
»