Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rynek fotowoltaiki 2016/2(...)

Z raportu opracowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej wynika, że PV zasługuje na to, aby stać się wiodącym projektem w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.   Instytut Energetyki Odnawialnej  w maju br. opublikował raport „Rynek fotowoltaiki 2017 w Polsce”, który jest przygotowywany na podstawie badania rynku prowadzonego bezpośrednio wśród producentów i głównych dystrybutorów systemów PV. Partnerem raportu jest Europejski Instytut Miedzi. Zo(...)
»

Wspomaganie procesów prze(...)

Praktyczne zastosowanie reakcji Fentona Reakcja Fentona jest jedną z metod pogłębionego utleniania. Jej wykorzystanie pozytywnie modyfikuje parametry osadów ściekowych, które decydują o ich uciążliwości dla środowiska naturalnego. Biorąc pod uwagę uzyskiwane efekty, zastosowanie tej techniki jest również uzasadnione ekonomicznie. Mechanizm reakcji Fentona prowadzi do katalitycznego rozkładu nadtlenku wodoru (H2O2) w obecności jonów Fe2+ l(...)
»