Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Spotkania w Poznaniu z &#(...)

Jeszcze kilkanaście lat temu, w latach 80., nie prowadzono w szkołach tak intensywnej edukacji ekologicznej jak obecnie. Uczniowie nie znali takich pojęć jak odpady wtórne, selektywna zbiórka czy recykling – wyrzucali po prostu śmieci do kosza i nie troszczyli się o ich dalszy los. Na szczęście, obecnie jest nie do pomyślenia, aby w szkołach podstawowych nie edukowano dzieci i młodzieży w zakresie ekologii i ochrony środowiska. (...)
»

Zmiana miejscowego planu (...)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) w założeniu powinien być dokumentem ustalającym zasady zagospodarowania przestrzennego na co najmniej kilka lat, gdyż koszty jego sporządzenia są duże, a procedura – długotrwała. Ponieważ ma on być spójny z innymi dokumentami strategicznymi gminy, powinien gwarantować pewną stałość ustalonych kierunków jej rozwoju. Niestety, są to tylko założenia… Nierzadko bowiem okazuje się, że z różnych powodów – polityczn(...)
»