Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przetarte ścieżki?(...)

  Realizowany od stycznia 2009 r. projekt TransWaste, czyli „Formalizacja nieformalnych praktyk w zakresie zbierania i transgranicznego przemieszczania odpadów wewnątrz i do państw Europy Środkowo-Wschodniej”, dobiegł końca. Był on współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach programu dla Europy Środkowej. W skład konsorcjum projektu wchodzili partnerzy z Austrii, Niemiec, Polski, Słowacji i (...)
»

Informator(...)

Chemia a rolnictwo Aktualny poziom chemizacji polskiego rolnictwa nie stwarza zagrożeń dla produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności, mimo wzrostu zużycia nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, jak wynika z kontroli stosowania środków chemicznych w rolnictwie przeprowadzonej przez NIK. Kontrolerzy ustalili, że w badanym okresie (2001 – I połowa 2003 r.) nieznacznie wzrosło zużycie nawozów sztucznych, nie zmniejszyło się wykorzystanie nawozów naturalnych, a znaczny wzrost o(...)
»