Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prześwietlona administrac(...)

O dostępie do informacji o środowisku Przeprowadzona przez NIK kontrola wybranych organów administracji publicznej oraz gmin pod względem gromadzenia i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie nie pozostawiła na tych jednostkach suchej nitki. U wszystkich skontrolowanych wystąpiły uchybienia bądź nieprawidłowości. W 2001 r. Polska ratyfikowała międzynarodową Konwencję z Aarhus, której przedmiotem jest udostępnianie informacji o środowisku. W związku z(...)
»

Klimatyczny COP i paradok(...)

Dla polskiej gospodarki powinno się wytyczyć optymalną mapę drogową zmian, aby być beneficjentem wielkiego nowego rynku, a nie skansenem i ofiarą transformacji. W ramach podsumowania szczytu klimatycznego COP 21 w Paryżu uroczyście ogłoszono zawarcie porozumienia klimatycznego 195 krajów świata, ale gdy przyjrzymy się głównym jego zapisom, to okaże się, że „twardych zobowiązań” w zasadzie nie ma, za to sporo jest deklaracji o dążeniu w kierunku i podejmowaniu starań(...)
»