Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zarządzanie inwestycjami (...)

Urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne należą do najdroższych układów infrastruktury komunalnej. Najczęściej zarządzają nimi monopolistyczne przedsiębiorstwa z dominującym udziałem kapitału publicznego. Stąd na decyzje o budowie nowych sieci wodociągowych, rozbudowie lub modernizacji ujęć, stacji uzdatniania czy też oczyszczalni ścieków, wpływ mają nie tylko warunki techniczne i wyniki kalkulacji ekonomicznych, ale także uwarunkowania organizacyjno-prawne i polityczne. Koszty i efektywność tych(...)
»

Światowy Dzień Ochrony Śr(...)

Światowy Dzień Ochrony Środowiska został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w Sztokholmie 5 czerwca 1972 r. W tym samym dniu powstał Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych (UNEP), który do dziś koordynuje międzynarodowe obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Światowy Dzień Ochrony Środowiska jest obchodzony co roku w ponad 100 krajach świata (w Polsce od 1992 r.). Tegoroczne międzynarodowe obchody odbyły się w Barcelonie. Województwo dolnośląskie było gospodarzem i or(...)
»